Sự phát triển của Dirham UAE / Dinar I-rắc

AED

Sự phát triển của IQD / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Dinar I-rắc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 89 873.1847 Dinar I-rắc

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Dinar I-rắc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 29 760.8364 Dinar I-rắc