Sự phát triển của Dinar I-rắc / Dirham UAE

IQD

Sự phát triển của AED / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Dinar I-rắc = 336.0120615 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Dinar I-rắc = 111.2678941 Dirham UAE