chuyển đổi Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG) Zloty Ba Lan (PLN)

ƒ
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi ANG/PLN được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Guilder Tây Ấn Hà Lan sang Zloty Ba Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 187.9218 Zloty Ba Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Guilder Tây Ấn Hà Lan sang Zloty Ba Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 187.9218 Zloty Ba Lan

Lịch sử Guilder Tây Ấn Hà Lan / Zloty Ba Lan

Lịch sử của giá hàng ngày ANG /PLN kể từ Monday, 4 January 1999.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 2.6329002657006 Zloty Ba Lan

tối thiểu trên

  • 1 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 1.1375941394433 Zloty Ba Lan
Date ANG/PLN
2.3312
2.3303
2.3209
2.3596
2.3727
2.3716
2.3716
2.3413
2.3448
2.3066
2.3012
2.3001
2.2754
2.2754
2.2815
2.3426
2.3750
2.4101
2.3667
2.3749
2.3749
2.3963
2.2947
2.2675
2.2244
2.1918
2.2025
2.2025
2.1908
2.1340
2.1257
2.1204
2.1170
2.1261
2.1251
2.1451
2.1537
2.1551
2.1661
2.1900
2.1963
2.1963
2.1965
2.2160
2.2099
2.2181
2.2120
2.2072
2.2073
2.2146
chuyển đổi trong Kết quả -
1 ANG PLN 1 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG = 2.33 Zloty Ba Lan PLN
2 ANG PLN 2 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG = 4.66 Zloty Ba Lan PLN
15 ANG PLN 15 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG = 34.97 Zloty Ba Lan PLN
50 ANG PLN 50 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG = 116.56 Zloty Ba Lan PLN

bảng chuyển đổi

Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG)/Zloty Ba Lan (PLN)
1 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 2.33 Zloty Ba Lan
2 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 4.66 Zloty Ba Lan
3 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 6.99 Zloty Ba Lan
4 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 9.32 Zloty Ba Lan
5 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 11.66 Zloty Ba Lan
6 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 13.99 Zloty Ba Lan
7 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 16.32 Zloty Ba Lan
8 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 18.65 Zloty Ba Lan
9 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 20.98 Zloty Ba Lan
10 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 23.31 Zloty Ba Lan
15 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 34.97 Zloty Ba Lan
20 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 46.62 Zloty Ba Lan
25 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 58.28 Zloty Ba Lan
30 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 69.94 Zloty Ba Lan
40 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 93.25 Zloty Ba Lan
50 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 116.56 Zloty Ba Lan
60 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 139.87 Zloty Ba Lan
70 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 163.18 Zloty Ba Lan
80 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 186.50 Zloty Ba Lan
90 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 209.81 Zloty Ba Lan
100 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 233.12 Zloty Ba Lan
150 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 349.68 Zloty Ba Lan
200 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 466.24 Zloty Ba Lan
500 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 1 165.60 Zloty Ba Lan
1 000 Guilder Tây Ấn Hà Lan = 2 331.20 Zloty Ba Lan