chuyển đổi Real Braxin (BRL) Đồng Việt Nam (VND)

R$

Bộ chuyển đổi Real Braxin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of Brazil, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Real Braxin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Real Braxin = 576 942.0958 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Real Braxin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Real Braxin = 396 020.1873 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Real Braxin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Real Braxin BRL BRL VND 4 295.34 Đồng Việt Nam VND
2 Real Braxin BRL BRL VND 8 590.68 Đồng Việt Nam VND
3 Real Braxin BRL BRL VND 12 886.02 Đồng Việt Nam VND
4 Real Braxin BRL BRL VND 17 181.36 Đồng Việt Nam VND
5 Real Braxin BRL BRL VND 21 476.70 Đồng Việt Nam VND
10 Real Braxin BRL BRL VND 42 953.39 Đồng Việt Nam VND
15 Real Braxin BRL BRL VND 64 430.09 Đồng Việt Nam VND
20 Real Braxin BRL BRL VND 85 906.79 Đồng Việt Nam VND
25 Real Braxin BRL BRL VND 107 383.48 Đồng Việt Nam VND
100 Real Braxin BRL BRL VND 429 533.93 Đồng Việt Nam VND
500 Real Braxin BRL BRL VND 2 147 669.65 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BRL/VND

Lịch sử Real Braxin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BRL /VND kể từ Thứ tư, 27 Tháng mười một 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Real Braxin = 5 769.4210 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Real Braxin = 3 960.2019 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BRL

Date BRL/VND
4 282.1248
4 268.2111
4 326.6189
4 039.2471
4 125.2770
4 133.0690
4 190.5138
4 149.3581
4 089.9439
4 289.3636
4 400.3524
4 372.2481
4 212.9361
4 143.9296
4 197.0542
4 231.8316
4 343.0583
4 489.5886
4 349.2154
4 284.3066
4 325.8051
4 308.2360
4 393.1277
4 467.6652
4 807.0542
4 326.4056
4 281.0718
4 041.9789
4 012.2933
4 241.3887
4 159.2630
4 410.3249
4 492.1863
4 436.2618
4 567.5319
4 544.5875
4 653.8096
4 915.3424
5 182.6365
5 284.4492
5 368.2875
5 398.7733
5 474.5537
5 509.3321
5 524.5482
5 580.2688
5 709.9596
5 759.1810
5 669.5338
5 708.2461
5 597.6724
5 452.2798