chuyển đổi Real Braxin (BRL) Đồng Việt Nam (VND)

R$

Bộ chuyển đổi Real Braxin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of Brazil, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Real Braxin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

18.59 Real Braxin = 87 136.8592 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Real Braxin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

18.59 Real Braxin = 72 969.8564 Đồng Việt Nam

Lịch sử Real Braxin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BRL /VND kể từ Thứ hai, 3 Tháng tám 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Real Braxin = 4 687.2974 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Real Braxin = 3 925.2209 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BRL

Date BRL/VND
4 441.2211
4 439.5119
4 377.5552
4 441.8253
4 522.5110
4 677.9881
4 583.8028
4 534.1209
4 545.6304
4 401.3686
4 333.9833
4 373.9530
4 423.6603
4 237.6354
4 242.3532
4 160.3257
4 022.2993
4 045.0387
3 991.2182
4 188.9331
4 108.4261
3 925.2209
4 080.3928
4 202.4812
4 286.2845
4 276.1530
4 247.0237
4 223.6854
4 350.7221
4 202.8432
4 372.1388
4 400.5858
4 487.9610
4 520.0471
4 536.1810
4 357.9243
4 282.1248
4 268.2111
4 326.6189
4 039.2471
4 125.2770
4 133.0690
4 190.5138
4 149.3581
4 089.9439
4 289.3636
4 400.3524
4 372.2481
4 212.9361
4 143.9296
4 197.0542
4 231.8316
4 343.0583

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Real Braxin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Real Braxin BRL BRL VND 4 421.30 Đồng Việt Nam VND
2 Real Braxin BRL BRL VND 8 842.60 Đồng Việt Nam VND
3 Real Braxin BRL BRL VND 13 263.90 Đồng Việt Nam VND
4 Real Braxin BRL BRL VND 17 685.20 Đồng Việt Nam VND
5 Real Braxin BRL BRL VND 22 106.50 Đồng Việt Nam VND
10 Real Braxin BRL BRL VND 44 213.00 Đồng Việt Nam VND
15 Real Braxin BRL BRL VND 66 319.50 Đồng Việt Nam VND
20 Real Braxin BRL BRL VND 88 426.00 Đồng Việt Nam VND
25 Real Braxin BRL BRL VND 110 532.50 Đồng Việt Nam VND
100 Real Braxin BRL BRL VND 442 130.01 Đồng Việt Nam VND
500 Real Braxin BRL BRL VND 2 210 650.05 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BRL/VND