tiền của Barbados : Đô la Barbados $

Barbados

Đô La Barbados là đồng tiền của của Barbados. Mã của của Đô la Barbados là BBD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Barbados. Đô La Barbados được chia thành 100 cents. BBD được quy định bởi Central Bank of Barbados.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Barbados , tiền của Barbados

Tiền Của Barbados