Sự phát triển của Taka Bangladesh / Kwanza Angola

BDT

Sự phát triển của AOA / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Kwanza Angola là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 786.9244 Kwanza Angola

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Kwanza Angola là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 105.6015 Kwanza Angola