Sự phát triển của Real Braxin / Đô la Mỹ

BRL

Sự phát triển của USD / BRL

Ngày tốt nhất để đổi từ Real Braxin sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Real Braxin = 651.39358 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Real Braxin sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Real Braxin = 169.83987 Đô la Mỹ