Sự phát triển của Đô la Mỹ / Real Braxin

USD

Sự phát triển của BRL / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Real Braxin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 588.7899 Real Braxin

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Real Braxin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 153.5170 Real Braxin