Sự phát triển của Bitcoin / Bảng Anh

BTC

Sự phát triển của GBP / BTC

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 4 942 148.5215 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 813.6008 Bảng Anh