Tỷ giá hối đoái Bitcoin (BTC) Som Uzbekistan (UZS)

B
UZS

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Som Uzbekistan được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of Uzbekistan), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Som Uzbekistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 66 756 424 515.6003 Som Uzbekistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Som Uzbekistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 6 945 100 466.0209 Som Uzbekistan

Tiền Của Uzbekistan

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Som Uzbekistan

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC UZS 566 640 734.68 Som Uzbekistan UZS
2 Bitcoin BTC BTC UZS 1 133 281 469.36 Som Uzbekistan UZS
3 Bitcoin BTC BTC UZS 1 699 922 204.04 Som Uzbekistan UZS
4 Bitcoin BTC BTC UZS 2 266 562 938.72 Som Uzbekistan UZS
5 Bitcoin BTC BTC UZS 2 833 203 673.40 Som Uzbekistan UZS
10 Bitcoin BTC BTC UZS 5 666 407 346.80 Som Uzbekistan UZS
15 Bitcoin BTC BTC UZS 8 499 611 020.20 Som Uzbekistan UZS
20 Bitcoin BTC BTC UZS 11 332 814 693.60 Som Uzbekistan UZS
25 Bitcoin BTC BTC UZS 14 166 018 367.00 Som Uzbekistan UZS
100 Bitcoin BTC BTC UZS 56 664 073 468.00 Som Uzbekistan UZS
500 Bitcoin BTC BTC UZS 283 320 367 340.00 Som Uzbekistan UZS

bảng chuyển đổi: BTC/UZS

Lịch sử Bitcoin / Som Uzbekistan

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /UZS kể từ Thứ ba, 21 Tháng tư 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 667 564 245.1560 Som Uzbekistan

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 69 451 004.6602 Som Uzbekistan

Lịch sử giá UZS / BTC

Date BTC/UZS
586 285 222.5887
627 153 223.0508
616 314 966.5893
604 409 914.4747
569 027 425.5275
586 657 428.9499
548 158 177.9369
522 089 693.6737
571 347 791.8227
505 559 858.3757
488 750 081.8841
352 819 985.2641
340 326 632.1619
383 747 417.9742
371 640 077.4743
334 116 283.8039
283 198 947.9417
238 545 879.7941
200 370 239.3548
199 540 361.0543
204 184 913.2396
191 190 953.2908
173 103 587.3826
158 884 366.3299
140 617 603.2312
135 383 688.6242
121 903 154.2780
119 477 880.2564
111 314 022.2145
109 961 713.8984
107 490 483.8381
109 695 868.7793
106 480 539.0798
119 550 289.6158
120 722 023.8214
125 452 080.0340
121 674 240.4669
114 701 129.3114
112 498 245.1543
93 538 943.8997
94 227 151.6869
95 249 700.5246
93 556 711.5546
98 527 111.7986
95 870 076.5478
99 203 197.5914
103 493 305.7192
90 147 256.7816
98 475 145.4045
87 251 824.4686
89 957 691.7120
78 908 750.8542