Tỷ giá hối đoái của Bitcoin

BTC/tiền tệ chuyển đổi
1 BTC = 2806402.6993 JPY
1 BTC = 741365.4941 THB
1 BTC = 619141.8214 TWD
1 BTC = 20083.7492 EUR
1 BTC = 18015.4444 GBP
1 BTC = 1146187.6023 PHP
1 BTC = 8416617.2941 AOA
1 BTC = 90209.9756 MYR
1 BTC = 317244911.2800 LAK
1 BTC = 296397979.5748 IDR

tiền tệ/BTC chuyển đổi
1 VND = 0.0000 BTC
1 USD = 0.0001 BTC
1 CNY = 0.0000 BTC
1 KRW = 0.0000 BTC
1 JPY = 0.0000 BTC
1 THB = 0.0000 BTC
1 TWD = 0.0000 BTC
1 EUR = 0.0000 BTC
1 GBP = 0.0001 BTC
1 PHP = 0.0000 BTC

Bitcoin

flag BTC
  • ISO4217 : BTC
.