Tỷ giá hối đoái của Bitcoin

BTC/tiền tệ chuyển đổi
1 BTC = 51749038.4867 KRW
1 BTC = 26535786.2357 AOA
1 BTC = 1215240.6867 TWD
1 BTC = 32090.9971 GBP
1 BTC = 37376.6105 EUR
1 BTC = 4803567.2237 JPY
1 BTC = 183189.8694 MYR
1 BTC = 2203769.8049 PHP
1 BTC = 1469016.6588 THB
1 BTC = 1.0000 BTC

tiền tệ/BTC chuyển đổi
1 USD = 0.0000 BTC
1 LTC = 0.0037 BTC
1 VND = 0.0000 BTC
1 CNY = 0.0000 BTC
1 KRW = 0.0000 BTC
1 AOA = 0.0000 BTC
1 TWD = 0.0000 BTC
1 GBP = 0.0000 BTC
1 EUR = 0.0000 BTC
1 JPY = 0.0000 BTC

Bitcoin

flag BTC
  • ISO4217 : BTC