Tỷ giá hối đoái của Bitcoin

BTC/tiền tệ chuyển đổi
1 BTC = 41308.4877 EUR
1 BTC = 35580.8593 GBP
1 BTC = 322967.9322 CNY
1 BTC = 206988.1569 MYR
1 BTC = 3713219.9553 RUB
1 BTC = 64524.2708 AUD
1 BTC = 2395479.1991 PHP
1 BTC = 1572895.0227 THB
1 BTC = 5487667.3510 JPY
1 BTC = 1.0000 BTC

tiền tệ/BTC chuyển đổi
1 VND = 0.0000 BTC
1 USD = 0.0000 BTC
1 KRW = 0.0000 BTC
1 TWD = 0.0000 BTC
1 EUR = 0.0000 BTC
1 GBP = 0.0000 BTC
1 CNY = 0.0000 BTC
1 MYR = 0.0000 BTC
1 RUB = 0.0000 BTC
1 AUD = 0.0000 BTC

Bitcoin

flag BTC
  • ISO4217 : BTC