Tỷ giá hối đoái của Bitcoin

BTC/tiền tệ chuyển đổi
1 BTC = 253569.0100 CNY
1 BTC = 1107401.8425 TWD
1 BTC = 2054912.4589 PHP
1 BTC = 21305145.2434 AOA
1 BTC = 29393.5610 GBP
1 BTC = 4543777.5991 JPY
1 BTC = 167365.0202 MYR
1 BTC = 573305963.5163 IDR
1 BTC = 1.0000 BTC
1 BTC = 1318851.3142 THB

tiền tệ/BTC chuyển đổi
1 VND = 0.0000 BTC
1 USD = 0.0000 BTC
1 KRW = 0.0000 BTC
1 EUR = 0.0000 BTC
1 CNY = 0.0000 BTC
1 TWD = 0.0000 BTC
1 PHP = 0.0000 BTC
1 AOA = 0.0000 BTC
1 GBP = 0.0000 BTC
1 JPY = 0.0000 BTC

Bitcoin

flag BTC
  • ISO4217 : BTC