chuyển đổi Bitcoin (BTC) Đồng Việt Nam (VND)

B

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Kriptomat is bringing crypto trading to everyday people. Low fees, fast transactions, safe deposits. Start Investing Today. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 151 688 322 197.3043 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 66 455 182 648.5237 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bitcoin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /VND kể từ Thứ hai, 3 Tháng năm 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 1 516 883 221.9730 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 664 551 826.4852 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BTC

Date BTC/VND
674 657 431.6021
690 112 827.7931
695 649 554.1094
884 718 734.5345
930 361 190.8720
939 175 434.5411
907 805 503.6300
868 529 756.3876
985 631 774.2389
844 321 570.8613
968 442 632.2176
995 615 651.5864
871 785 380.0989
832 990 152.0482
960 143 344.7604
949 633 939.6803
1 062 175 654.4481
1 157 540 808.9256
1 077 246 728.7929
1 073 998 451.0315
1 162 045 754.4111
1 312 546 087.6690
1 282 463 118.9274
1 455 849 988.7716
1 491 790 034.2509
1 386 462 238.3219
1 434 551 736.4821
1 407 912 993.3614
1 308 149 068.3230
1 118 266 295.7545
963 532 911.8363
976 837 285.9628
1 021 153 377.2251
1 197 646 057.1013
1 070 907 003.8104
1 129 146 669.5907
1 049 114 925.1811
1 062 809 135.0136
901 341 619.2549
858 698 679.5630
709 193 309.5810
763 095 807.8302
779 141 121.7885
792 944 794.1246
726 168 943.1110
929 022 150.5139
769 586 813.2473
857 047 852.0570
891 041 399.7121
1 002 810 867.2563
1 290 911 516.9250
1 318 411 641.3861

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC VND 665 484 365.02 Đồng Việt Nam VND
2 Bitcoin BTC BTC VND 1 330 968 730.04 Đồng Việt Nam VND
3 Bitcoin BTC BTC VND 1 996 453 095.06 Đồng Việt Nam VND
4 Bitcoin BTC BTC VND 2 661 937 460.07 Đồng Việt Nam VND
5 Bitcoin BTC BTC VND 3 327 421 825.09 Đồng Việt Nam VND
10 Bitcoin BTC BTC VND 6 654 843 650.19 Đồng Việt Nam VND
15 Bitcoin BTC BTC VND 9 982 265 475.28 Đồng Việt Nam VND
20 Bitcoin BTC BTC VND 13 309 687 300.37 Đồng Việt Nam VND
25 Bitcoin BTC BTC VND 16 637 109 125.46 Đồng Việt Nam VND
100 Bitcoin BTC BTC VND 66 548 436 501.85 Đồng Việt Nam VND
500 Bitcoin BTC BTC VND 332 742 182 509.25 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BTC/VND

.