chuyển đổi Bitcoin (BTC) Đồng Việt Nam (VND)

B

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 146 010 653 866.4169 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 26 683 301 079.5996 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bitcoin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /VND kể từ Chủ nhật, 18 Tháng mười 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 1 460 106 538.6642 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 266 833 010.7960 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BTC

Date BTC/VND
1 407 912 993.3614
1 308 149 068.3230
1 118 266 295.7545
963 532 911.8363
976 837 285.9628
1 021 153 377.2251
1 197 646 057.1013
1 070 907 003.8104
1 129 146 669.5907
1 049 114 925.1811
1 062 809 135.0136
901 341 619.2549
858 698 679.5630
709 193 309.5810
763 095 807.8302
779 141 121.7885
792 944 794.1246
726 168 943.1110
929 022 150.5139
769 586 813.2473
857 047 852.0570
891 041 399.7121
1 002 810 867.2563
1 290 911 516.9250
1 318 411 641.3861
1 246 857 280.9495
1 285 426 140.7007
1 380 449 639.2032
1 348 123 325.7317
1 329 642 086.0932
1 251 038 570.2728
1 288 137 180.0933
1 205 568 689.0249
1 142 863 028.6550
1 244 166 217.7144
1 103 337 495.6533
1 065 534 289.2264
774 156 506.7493
746 906 690.6051
844 195 788.0752
819 629 747.5658
740 532 823.8936
624 719 384.7053
523 971 531.3624
445 933 791.5587
444 027 071.1489
456 710 348.6879
428 590 956.3975
386 758 294.2266
357 081 303.6892
314 861 281.7995
303 401 866.7579
272 406 560.2589

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC VND 1 400 548 908.02 Đồng Việt Nam VND
2 Bitcoin BTC BTC VND 2 801 097 816.05 Đồng Việt Nam VND
3 Bitcoin BTC BTC VND 4 201 646 724.07 Đồng Việt Nam VND
4 Bitcoin BTC BTC VND 5 602 195 632.09 Đồng Việt Nam VND
5 Bitcoin BTC BTC VND 7 002 744 540.12 Đồng Việt Nam VND
10 Bitcoin BTC BTC VND 14 005 489 080.23 Đồng Việt Nam VND
15 Bitcoin BTC BTC VND 21 008 233 620.35 Đồng Việt Nam VND
20 Bitcoin BTC BTC VND 28 010 978 160.47 Đồng Việt Nam VND
25 Bitcoin BTC BTC VND 35 013 722 700.59 Đồng Việt Nam VND
100 Bitcoin BTC BTC VND 140 054 890 802.34 Đồng Việt Nam VND
500 Bitcoin BTC BTC VND 700 274 454 011.70 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BTC/VND