chuyển đổi Bitcoin (BTC) Đồng Việt Nam (VND)

B

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 180 455 565 050.2029 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 59 066 388 599.2353 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bitcoin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /VND kể từ Chủ nhật, 16 Tháng tư 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 1 804 555 650.5020 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 590 663 885.9924 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BTC

Date BTC/VND
1 788 014 269.9823
1 728 617 513.6146
1 730 047 538.8793
1 671 011 330.9341
1 777 809 303.8601
1 688 425 523.3342
1 345 479 129.8054
1 270 867 981.1196
1 220 199 228.3149
1 040 158 058.8154
1 062 386 369.5392
970 484 314.3450
1 040 217 880.8256
1 144 164 985.6217
1 073 066 275.6551
1 056 762 219.6995
1 039 121 198.3942
1 000 210 661.7844
1 018 336 290.5913
902 815 159.1768
906 221 429.3296
889 567 749.2823
853 066 347.6436
847 365 479.2313
812 991 083.4575
698 102 143.2297
672 670 621.2111
670 225 223.5694
641 431 532.9518
652 714 501.7072
605 436 810.4794
621 746 920.6535
626 034 551.0643
622 234 474.8229
700 578 801.3663
692 470 289.3227
692 391 113.6628
690 695 576.9576
713 091 391.2119
719 636 942.7104
734 746 147.4546
712 641 381.6834
631 180 434.8040
608 449 307.5246
605 358 714.5241
651 228 177.4670
629 500 459.5474
637 846 096.9071
649 326 057.9996
659 043 371.6248
646 725 412.5905
691 782 243.6079

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC VND 1 579 224 716.24 Đồng Việt Nam VND
2 Bitcoin BTC BTC VND 3 158 449 432.48 Đồng Việt Nam VND
3 Bitcoin BTC BTC VND 4 737 674 148.72 Đồng Việt Nam VND
4 Bitcoin BTC BTC VND 6 316 898 864.96 Đồng Việt Nam VND
5 Bitcoin BTC BTC VND 7 896 123 581.20 Đồng Việt Nam VND
10 Bitcoin BTC BTC VND 15 792 247 162.41 Đồng Việt Nam VND
15 Bitcoin BTC BTC VND 23 688 370 743.61 Đồng Việt Nam VND
20 Bitcoin BTC BTC VND 31 584 494 324.81 Đồng Việt Nam VND
25 Bitcoin BTC BTC VND 39 480 617 906.01 Đồng Việt Nam VND
100 Bitcoin BTC BTC VND 157 922 471 624.05 Đồng Việt Nam VND
500 Bitcoin BTC BTC VND 789 612 358 120.25 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BTC/VND

.