chuyển đổi Bitcoin (BTC) Đồng Việt Nam (VND)

B

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 146 010 653 866.4169 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 20 926 086 537.5349 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC VND 820 879 160.38 Đồng Việt Nam VND
2 Bitcoin BTC BTC VND 1 641 758 320.75 Đồng Việt Nam VND
3 Bitcoin BTC BTC VND 2 462 637 481.13 Đồng Việt Nam VND
4 Bitcoin BTC BTC VND 3 283 516 641.51 Đồng Việt Nam VND
5 Bitcoin BTC BTC VND 4 104 395 801.88 Đồng Việt Nam VND
10 Bitcoin BTC BTC VND 8 208 791 603.77 Đồng Việt Nam VND
15 Bitcoin BTC BTC VND 12 313 187 405.65 Đồng Việt Nam VND
20 Bitcoin BTC BTC VND 16 417 583 207.53 Đồng Việt Nam VND
25 Bitcoin BTC BTC VND 20 521 979 009.42 Đồng Việt Nam VND
100 Bitcoin BTC BTC VND 82 087 916 037.67 Đồng Việt Nam VND
500 Bitcoin BTC BTC VND 410 439 580 188.35 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BTC/VND

Lịch sử Bitcoin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /VND kể từ Thứ năm, 18 Tháng sáu 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 1 460 106 538.6642 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 209 260 865.3753 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BTC

Date BTC/VND
929 022 150.5139
769 586 813.2473
857 047 852.0570
891 041 399.7121
1 002 810 867.2563
1 290 911 516.9250
1 318 411 641.3861
1 246 857 280.9495
1 285 426 140.7007
1 380 449 639.2032
1 348 123 325.7317
1 329 642 086.0932
1 251 038 570.2728
1 288 137 180.0933
1 205 568 689.0249
1 142 863 028.6550
1 244 166 217.7144
1 103 337 495.6533
1 065 534 289.2264
774 156 506.7493
746 906 690.6051
844 195 788.0752
819 629 747.5658
740 532 823.8936
624 719 384.7053
523 971 531.3624
445 933 791.5587
444 027 071.1489
456 710 348.6879
428 590 956.3975
386 758 294.2266
357 081 303.6892
314 861 281.7995
303 401 866.7579
272 406 560.2589
267 529 701.4225
249 512 342.4033
247 690 010.8080
242 400 823.4031
247 489 253.7904
240 300 249.1840
269 816 462.6820
273 559 044.7499
284 250 949.7045
275 844 390.0684
259 840 117.8079
254 441 397.5123
212 393 422.1682
213 860 862.0591
216 560 783.1798
213 838 778.9601
223 663 315.2874