chuyển đổi Bitcoin (BTC) Đồng Việt Nam (VND)

B

Bộ chuyển đổi Bitcoin/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 132 525 080 042.6894 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 11 256 802 045.3642 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bitcoin/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bitcoin BTC BTC VND 1 142 455 128.15 Đồng Việt Nam VND
2 Bitcoin BTC BTC VND 2 284 910 256.30 Đồng Việt Nam VND
3 Bitcoin BTC BTC VND 3 427 365 384.46 Đồng Việt Nam VND
4 Bitcoin BTC BTC VND 4 569 820 512.61 Đồng Việt Nam VND
5 Bitcoin BTC BTC VND 5 712 275 640.76 Đồng Việt Nam VND
10 Bitcoin BTC BTC VND 11 424 551 281.52 Đồng Việt Nam VND
15 Bitcoin BTC BTC VND 17 136 826 922.28 Đồng Việt Nam VND
20 Bitcoin BTC BTC VND 22 849 102 563.04 Đồng Việt Nam VND
25 Bitcoin BTC BTC VND 28 561 378 203.80 Đồng Việt Nam VND
100 Bitcoin BTC BTC VND 114 245 512 815.18 Đồng Việt Nam VND
500 Bitcoin BTC BTC VND 571 227 564 075.90 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: BTC/VND

Lịch sử Bitcoin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày BTC /VND kể từ Chủ nhật, 8 Tháng ba 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bitcoin = 1 325 250 800.4269 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bitcoin = 112 568 020.4536 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / BTC

Date BTC/VND
1 142 863 028.6550
1 244 166 217.7144
1 103 337 495.6533
1 065 534 289.2264
774 156 506.7493
746 906 690.6051
844 195 788.0752
819 629 747.5658
740 532 823.8936
624 719 384.7053
523 971 531.3624
445 933 791.5587
444 027 071.1489
456 710 348.6879
428 590 956.3975
386 758 294.2266
357 081 303.6892
314 861 281.7995
303 401 866.7579
272 406 560.2589
267 529 701.4225
249 512 342.4033
247 690 010.8080
242 400 823.4031
247 489 253.7904
240 300 249.1840
269 816 462.6820
273 559 044.7499
284 250 949.7045
275 844 390.0684
259 840 117.8079
254 441 397.5123
212 393 422.1682
213 860 862.0591
216 560 783.1798
213 838 778.9601
223 663 315.2874
217 105 645.9187
226 740 896.4676
236 777 764.5409
207 316 336.9366
224 727 227.3833
201 056 439.0197
208 925 499.9144
183 098 226.8101
161 004 492.9194
159 089 321.5751
171 716 842.9618
153 760 313.0950
151 945 887.1844
117 029 863.5197
184 281 199.5322