Sự phát triển của euro / Peso Cuba có thể chuyển đổi

EUR

Sự phát triển của CUC / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Peso Cuba có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 125.1080 Peso Cuba có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Peso Cuba có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 103.3800 Peso Cuba có thể chuyển đổi