Sự phát triển của euro / Taka Bangladesh

EUR

Sự phát triển của BDT / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Taka Bangladesh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 11 154.5000 Taka Bangladesh

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Taka Bangladesh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 5 691.6300 Taka Bangladesh