Sự phát triển của euro / Franc Guinea

EUR

Sự phát triển của GNF / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Franc Guinea là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 1 260 550.0000 Franc Guinea

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Franc Guinea là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 168 879.0000 Franc Guinea