chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) Đồng Việt Nam (VND)

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi TRY/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 332 528.7249 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 332 528.7249 Đồng Việt Nam

Lịch sử Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TRY /VND kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 24891.777485267 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3325.2872489962 Đồng Việt Nam
Date TRY/VND
3 838.9049
3 836.5629
3 839.1963
3 839.1973
3 852.0951
3 856.6231
3 860.0555
3 886.9111
3 880.4848
3 864.2090
3 864.2080
3 884.5340
3 889.5862
3 889.8075
3 886.3656
3 866.1052
3 862.2128
3 862.2047
3 876.3536
3 882.9425
3 895.7604
3 900.5505
3 899.5350
3 904.9555
3 904.9612
3 919.9461
3 906.6081
3 911.9509
3 913.5443
3 937.6749
3 941.6105
3 941.6161
3 964.9581
3 941.9022
3 942.6248
3 945.0909
3 934.8542
3 933.7451
3 933.8807
3 940.1038
3 926.0575
3 887.7563
3 884.8855
3 870.5141
3 869.9368
3 869.9368
3 893.9338
3 899.4091
3 896.5166
3 891.2892
chuyển đổi trong Kết quả -
1 TRY VND 1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY = 3 838.90 Đồng Việt Nam VND
2 TRY VND 2 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY = 7 677.81 Đồng Việt Nam VND
15 TRY VND 15 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY = 57 583.57 Đồng Việt Nam VND
50 TRY VND 50 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY = 191 945.25 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 838.90 Đồng Việt Nam
2 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 7 677.81 Đồng Việt Nam
3 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 11 516.71 Đồng Việt Nam
4 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 15 355.62 Đồng Việt Nam
5 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 19 194.52 Đồng Việt Nam
6 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 23 033.43 Đồng Việt Nam
7 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 26 872.33 Đồng Việt Nam
8 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 30 711.24 Đồng Việt Nam
9 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 34 550.14 Đồng Việt Nam
10 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 38 389.05 Đồng Việt Nam
15 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 57 583.57 Đồng Việt Nam
20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 76 778.10 Đồng Việt Nam
25 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 95 972.62 Đồng Việt Nam
30 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 115 167.15 Đồng Việt Nam
40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 153 556.20 Đồng Việt Nam
50 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 191 945.25 Đồng Việt Nam
60 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 230 334.29 Đồng Việt Nam
70 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 268 723.34 Đồng Việt Nam
80 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 307 112.39 Đồng Việt Nam
90 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 345 501.44 Đồng Việt Nam
100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 383 890.49 Đồng Việt Nam
150 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 575 835.74 Đồng Việt Nam
200 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 767 780.98 Đồng Việt Nam
500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 919 452.45 Đồng Việt Nam
1 000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 838 904.90 Đồng Việt Nam