chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of Turkey, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 134 371.4708 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 83 805.1910 Đồng Việt Nam

Lịch sử Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TRY /VND kể từ Thứ năm, 10 Tháng mười một 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 343.7147 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 838.0519 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TRY

Date TRY/VND
838.3355
840.0584
852.1718
855.6562
869.0782
875.8471
878.1068
879.6247
886.8052
896.0283
903.4899
895.1316
899.6248
915.4022
875.2900
880.3640
878.5617
879.1072
877.4553
895.8024
905.0157
909.8543
902.3150
996.7963
992.4503
1 104.6624
1 164.9901
1 180.0276
1 191.6346
1 202.1089
1 205.6945
1 210.6664
1 211.4762
1 243.0253
1 252.3993
1 261.1694
1 258.0239
1 252.7188
1 246.7279
1 247.6190
1 249.4792
1 248.1489
1 249.8808
1 260.7755
1 264.8617
1 271.6538
1 272.9380
1 287.9943
1 330.5733
1 335.1727
1 331.0068

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 840.78 Đồng Việt Nam VND
2 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 1 681.56 Đồng Việt Nam VND
3 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 2 522.34 Đồng Việt Nam VND
4 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 3 363.13 Đồng Việt Nam VND
5 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 4 203.91 Đồng Việt Nam VND
10 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 8 407.81 Đồng Việt Nam VND
15 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 12 611.72 Đồng Việt Nam VND
20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 16 815.63 Đồng Việt Nam VND
25 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 21 019.54 Đồng Việt Nam VND
100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 84 078.14 Đồng Việt Nam VND
500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 420 390.70 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TRY/VND

.