chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of Turkey, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 418 296.6513 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 315 399.6178 Đồng Việt Nam

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 3 154.00 Đồng Việt Nam VND
2 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 6 307.99 Đồng Việt Nam VND
3 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 9 461.99 Đồng Việt Nam VND
4 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 12 615.98 Đồng Việt Nam VND
5 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 15 769.98 Đồng Việt Nam VND
10 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 31 539.96 Đồng Việt Nam VND
15 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 47 309.94 Đồng Việt Nam VND
20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 63 079.92 Đồng Việt Nam VND
25 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 78 849.91 Đồng Việt Nam VND
100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 315 399.62 Đồng Việt Nam VND
500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 1 576 998.10 Đồng Việt Nam VND

Lịch sử Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TRY /VND kể từ Thứ năm, 15 Tháng tám 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 4 182.9665 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 153.9962 Đồng Việt Nam
Date TRY/VND
3 162.3234
3 317.3205
3 355.4096
3 380.5465
3 374.2254
3 376.6445
3 397.1326
3 370.7477
3 373.9815
3 419.6500
3 408.4736
3 420.4469
3 361.2339
3 304.7979
3 334.5433
3 364.8623
3 377.8520
3 446.6791
3 465.7656
3 610.2422
3 569.7594
3 619.5324
3 772.2361
3 755.9304
3 790.9030
3 841.7801
3 886.9111
3 886.3656
3 900.5505
3 913.5443
3 945.0909
3 884.8855
3 891.2892
3 892.3262
3 964.7355
3 990.3848
4 010.0548
4 041.8014
4 043.1280
4 016.7782
4 059.2488
4 048.4056
3 963.8214
3 914.9958
3 974.3728
4 114.9839
4 052.7949
4 065.7402
4 030.2197
3 992.5595
3 992.9328
4 116.8972