chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of Turkey, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 382 454.2218 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 271 935.3532 Đồng Việt Nam

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 3 108.03 Đồng Việt Nam VND
2 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 6 216.07 Đồng Việt Nam VND
3 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 9 324.10 Đồng Việt Nam VND
4 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 12 432.13 Đồng Việt Nam VND
5 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 15 540.17 Đồng Việt Nam VND
10 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 31 080.33 Đồng Việt Nam VND
15 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 46 620.50 Đồng Việt Nam VND
20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 62 160.67 Đồng Việt Nam VND
25 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 77 700.83 Đồng Việt Nam VND
100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 310 803.33 Đồng Việt Nam VND
500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY VND 1 554 016.65 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TRY/VND

Lịch sử Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TRY /VND kể từ Thứ bảy, 29 Tháng hai 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 824.5422 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 2 719.3535 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TRY

Date TRY/VND
3 272.8316
3 305.8257
3 240.3409
3 207.6739
3 115.3954
3 077.9788
3 085.7089
3 118.0989
3 099.0548
3 005.1713
2 946.0903
2 964.7573
2 968.8216
2 954.8770
3 002.7312
2 872.5729
2 748.1661
2 866.7553
2 940.5365
2 937.7616
2 979.2087
2 969.5830
3 043.1668
3 096.2887
3 107.8543
3 145.2141
3 151.6283
3 131.5763
3 162.3234
3 317.3205
3 355.4096
3 380.5465
3 374.2254
3 376.6445
3 397.1326
3 370.7477
3 373.9815
3 419.6500
3 408.4736
3 420.4469
3 361.2339
3 304.7979
3 334.5433
3 364.8623
3 377.8520
3 446.6791
3 465.7656
3 610.2422
3 569.7594
3 619.5324
3 772.2361
3 755.9304