Sự phát triển của euro / franc CFA Trung Phi

EUR

Sự phát triển của XAF / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang franc CFA Trung Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 65 814.0000 franc CFA Trung Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang franc CFA Trung Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 65 453.9000 franc CFA Trung Phi