Sự phát triển của Bảng Anh / Lek Albania

GBP

Sự phát triển của ALL / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Lek Albania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 22 150.9670 Lek Albania

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Lek Albania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 10 976.2974 Lek Albania