Sự phát triển của Bảng Anh / Rupiah Indonesia

GBP

Sự phát triển của IDR / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Rupiah Indonesia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 2 248 833.5925 Rupiah Indonesia

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Rupiah Indonesia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 1 316 762.3093 Rupiah Indonesia