Sự phát triển của Rupiah Indonesia / Bảng Anh

IDR

Sự phát triển của GBP / IDR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Rupiah Indonesia = 79.37957809 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Rupiah Indonesia = 44.46749654 Bảng Anh