Sự phát triển của Bảng Anh / Kyat Myanma

GBP

Sự phát triển của MMK / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Kyat Myanma là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 283 086.8822 Kyat Myanma

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Kyat Myanma là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 891.1678 Kyat Myanma