Sự phát triển của Kyat Myanma / Bảng Anh

MMK

Sự phát triển của GBP / MMK

Ngày tốt nhất để đổi từ Kyat Myanma sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Kyat Myanma = 11 221.2308260 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Kyat Myanma sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Kyat Myanma = 23.8132928 Bảng Anh