tiền của Litva : Litas Lít-va Lt

Litva

Vào 1 Th10 1992, █ (LTT) đã thay thế cho █ (SUR). Vào 25 Th06 1993, litas lít-va (LTL) đã thay thế cho █ (LTT). Vào 31 Th12 2014, euro (EUR) đã thay thế cho litas lít-va (LTL). Mã của của Litas Lít-va là LTL. Chúng tôi sử dụng Lt làm biểu tượng của của Litas Lít-va. Litas Lít-va được chia thành 100 centas. LTL được quy định bởi Bank of Lithuania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Litas Lít-va , tiền của Litva