tiền của Libya : Dinar Libi ل.د

Libya

Dinar Libi là đồng tiền của của Libya. Mã của của Dinar Libi là LYD. Chúng tôi sử dụng ل.د làm biểu tượng của của Dinar Libi. Dinar Libi được chia thành 1000 dirham. LYD được quy định bởi Central Bank of Libya.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Libi , tiền của Libya

LYD/tiền tệ chuyển đổi
1 LYD = 21.2771 TWD
1 LYD = 0.6173 EUR
1 LYD = 76.6811 JPY
1 LYD = 0.5650 GBP
1 LYD = 54.8476 RUB
1 LYD = 0.9994 AUD
1 LYD = 3.0198 MYR
1 LYD = 22.7841 THB
1 LYD = 0.9629 CAD
1 LYD = 0.9924 SGD

tiền tệ/LYD chuyển đổi
1 VND = 0.0001 LYD
1 USD = 1.3675 LYD
1 KRW = 0.0012 LYD
1 CNY = 0.2024 LYD
1 TWD = 0.0470 LYD
1 EUR = 1.6199 LYD
1 JPY = 0.0130 LYD
1 GBP = 1.7700 LYD
1 RUB = 0.0182 LYD
1 AUD = 1.0006 LYD
quart ดีนาร์ลิเบีย
20 ดีนาร์ลิเบีย
5 ดีนาร์ลิเบีย
1 ดีนาร์ลิเบีย
10 ดีนาร์ลิเบีย
demi ดีนาร์ลิเบีย
ดีนาร์ลิเบีย

Tiền Của Libya

flag LYD