tiền của Macao : Pataca Ma Cao P

Macao

Pataca Ma Cao là đồng tiền của của Macao. Mã của của Pataca Ma Cao là MOP. Chúng tôi sử dụng P làm biểu tượng của của Pataca Ma Cao. Pataca Ma Cao được chia thành 100 avos. MOP được quy định bởi Monetary Authority of Macao.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Pataca Ma Cao , tiền của Macao

Tiền Của Macao

.