chuyển đổi Pataca Ma Cao (MOP) Đồng Việt Nam (VND)

P

Bộ chuyển đổi Pataca Ma Cao/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Monetary Authority of Macao, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Pataca Ma Cao sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Pataca Ma Cao = 311 250.2316 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Pataca Ma Cao sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Pataca Ma Cao = 284 669.4480 Đồng Việt Nam

Lịch sử Pataca Ma Cao / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MOP /VND kể từ Thứ tư, 18 Tháng năm 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Pataca Ma Cao = 3 112.5023 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Pataca Ma Cao = 2 846.6945 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / MOP

Date MOP/VND
2 916.2641
2 911.2639
2 906.9998
2 904.3799
2 900.7656
2 907.8408
2 915.3010
2 904.2326
2 917.4895
2 927.1980
2 946.7161
2 942.3538
2 919.1290
2 906.4697
2 909.3053
2 905.9634
2 913.5922
2 917.2751
2 939.7312
2 938.5316
2 959.7735
2 962.4787
2 999.9440
3 075.5635
3 087.4141
3 063.7865
3 076.0636
3 071.7164
3 089.3290
3 009.1516
2 954.0339
2 955.8478
2 935.8405
2 928.8940
2 909.2039
2 908.7144
2 897.8934
2 898.3720
2 899.3609
2 894.7359
2 887.9024
2 894.1760
2 900.5217
2 883.2633
2 889.5697
2 875.7734
2 872.4952
2 867.9922
2 868.9697
2 868.4754
2 866.2880

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Pataca Ma Cao/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 2 908.62 Đồng Việt Nam VND
2 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 5 817.23 Đồng Việt Nam VND
3 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 8 725.85 Đồng Việt Nam VND
4 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 11 634.47 Đồng Việt Nam VND
5 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 14 543.08 Đồng Việt Nam VND
10 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 29 086.17 Đồng Việt Nam VND
15 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 43 629.25 Đồng Việt Nam VND
20 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 58 172.33 Đồng Việt Nam VND
25 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 72 715.42 Đồng Việt Nam VND
100 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 290 861.67 Đồng Việt Nam VND
500 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 1 454 308.35 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: MOP/VND

.