chuyển đổi Pataca Ma Cao (MOP) Đồng Việt Nam (VND)

P

Bộ chuyển đổi Pataca Ma Cao/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Monetary Authority of Macao, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Pataca Ma Cao sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

50 Pataca Ma Cao = 158 341.3590 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Pataca Ma Cao sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

50 Pataca Ma Cao = 144 889.3493 Đồng Việt Nam

Lịch sử Pataca Ma Cao / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MOP /VND kể từ Thứ bảy, 20 Tháng năm 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Pataca Ma Cao = 3 166.8272 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Pataca Ma Cao = 2 897.7870 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / MOP

Date MOP/VND
3 163.7678
3 152.5103
3 144.3942
3 151.5816
3 125.9736
3 102.7021
3 078.5130
3 072.3402
3 061.5896
3 059.4732
3 062.3947
3 062.5379
3 046.2329
3 032.7242
3 023.0320
3 051.4162
3 051.4828
3 041.7946
3 029.0487
3 007.6109
3 007.1555
3 032.3584
3 014.1023
3 011.0635
3 020.4352
3 013.2061
3 028.8910
3 020.7753
3 051.6808
3 052.8413
3 038.5422
3 024.2173
3 017.3750
3 030.6006
3 028.2537
2 987.0145
2 982.4557
2 980.1475
2 952.7827
2 956.9686
2 952.5218
2 946.8695
2 943.5320
2 938.4799
2 932.3523
2 925.1649
2 919.8767
2 922.8512
2 909.9268
2 916.2641
2 911.2639
2 906.9998

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Pataca Ma Cao/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 3 166.83 Đồng Việt Nam VND
2 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 6 333.65 Đồng Việt Nam VND
3 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 9 500.48 Đồng Việt Nam VND
4 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 12 667.31 Đồng Việt Nam VND
5 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 15 834.14 Đồng Việt Nam VND
10 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 31 668.27 Đồng Việt Nam VND
15 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 47 502.41 Đồng Việt Nam VND
20 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 63 336.54 Đồng Việt Nam VND
25 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 79 170.68 Đồng Việt Nam VND
100 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 316 682.72 Đồng Việt Nam VND
500 Pataca Ma Cao MOP MOP VND 1 583 413.60 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: MOP/VND

.