Sự phát triển của Rupee Mauritius / Bảng Anh

MUR

Sự phát triển của GBP / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Mauritius = 243.671728 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Mauritius = 150.969150 Bảng Anh