Sự phát triển của Rupee Pakistan / Đồng Việt Nam

PKR

Sự phát triển của VND / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 27 764.3422 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 7 810.6378 Đồng Việt Nam