Sự phát triển của Rupee Pakistan / Đồng Việt Nam

PKR

Sự phát triển của VND / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 28 159.8680 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 8 534.0573 Đồng Việt Nam