Sự phát triển của Đồng Việt Nam / Rupee Pakistan

VND

Sự phát triển của PKR / VND

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 75.895947 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 35.511530 Rupee Pakistan