Sự phát triển của Rúp Nga / Hryvnia Ucraina

RUB

Sự phát triển của UAH / RUB

Ngày tốt nhất để đổi từ Rúp Nga sang Hryvnia Ucraina là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rúp Nga = 51.5533 Hryvnia Ucraina

Ngày xấu nhất để đổi từ Rúp Nga sang Hryvnia Ucraina là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rúp Nga = 16.4889 Hryvnia Ucraina