Sự phát triển của Hryvnia Ucraina / Rúp Nga

UAH

Sự phát triển của RUB / UAH

Ngày tốt nhất để đổi từ Hryvnia Ucraina sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Hryvnia Ucraina = 601.6869 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ Hryvnia Ucraina sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Hryvnia Ucraina = 193.9738 Rúp Nga