Sự phát triển của Riyal Ả Rập Xê-út / Rial Yemen

SAR

Sự phát triển của YER / SAR

Ngày tốt nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Rial Yemen là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 7 076.3695 Rial Yemen

Ngày xấu nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Rial Yemen là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 4 009.0726 Rial Yemen