Sự phát triển của Rial Yemen / Riyal Ả Rập Xê-út

YER

Sự phát triển của SAR / YER

Ngày tốt nhất để đổi từ Rial Yemen sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rial Yemen = 249.434248 Riyal Ả Rập Xê-út

Ngày xấu nhất để đổi từ Rial Yemen sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rial Yemen = 141.315403 Riyal Ả Rập Xê-út