Sự phát triển của Hryvnia Ucraina / Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi

UAH

Sự phát triển của BAM / UAH

Ngày tốt nhất để đổi từ Hryvnia Ucraina sang Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Hryvnia Ucraina = 293.77668 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ Hryvnia Ucraina sang Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Hryvnia Ucraina = 54.36474 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi