Sự phát triển của Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi / Hryvnia Ucraina

BAM

Sự phát triển của UAH / BAM

Ngày tốt nhất để đổi từ Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi sang Hryvnia Ucraina là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 1 839.4274 Hryvnia Ucraina

Ngày xấu nhất để đổi từ Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi sang Hryvnia Ucraina là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 340.3946 Hryvnia Ucraina