Sự phát triển của Đô la Mỹ / Peso Dominica

USD

Sự phát triển của DOP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Peso Dominica là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 5 895.0089 Peso Dominica

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Peso Dominica là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 2 550.1499 Peso Dominica