Sự phát triển của Đô la Mỹ / franc CFA Tây Phi

USD

Sự phát triển của XOF / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang franc CFA Tây Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 68 358.6899 franc CFA Tây Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang franc CFA Tây Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 41 020.8995 franc CFA Tây Phi