Sự phát triển của franc CFA Tây Phi / Đô la Mỹ

XOF

Sự phát triển của USD / XOF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 243.7781745 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 146.2871804 Đô la Mỹ