Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Bitcoin (BTC)

B

Bộ chuyển đổi Đồng Việt Nam/Bitcoin được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Bitcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000000000 Đồng Việt Nam = 239.1946016698588 Bitcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Bitcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000000000 Đồng Việt Nam = 65.9246529669752 Bitcoin

Lịch sử Đồng Việt Nam / Bitcoin

Lịch sử của giá hàng ngày VND /BTC kể từ Thứ hai, 7 Tháng mười hai 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Việt Nam = 0.0000000023919 Bitcoin

tối thiểu trên

1 Đồng Việt Nam = 0.0000000006592 Bitcoin

Lịch sử giá BTC / VND

Date VND/BTC
0.0000000008606
0.0000000007619
0.0000000007797
0.0000000006869
0.0000000006703
0.0000000007213
0.0000000006971
0.0000000007103
0.0000000007644
0.0000000008942
0.0000000010378
0.0000000010237
0.0000000009793
0.0000000008350
0.0000000009338
0.0000000008856
0.0000000009532
0.0000000009409
0.0000000011095
0.0000000011646
0.0000000014101
0.0000000013105
0.0000000012835
0.0000000012611
0.0000000013771
0.0000000010764
0.0000000012994
0.0000000011668
0.0000000011223
0.0000000009972
0.0000000007746
0.0000000007585
0.0000000008020
0.0000000007780
0.0000000007244
0.0000000007418
0.0000000007521
0.0000000007993
0.0000000007763
0.0000000008295
0.0000000008750
0.0000000008038
0.0000000009063
0.0000000009385
0.0000000012917
0.0000000013389
0.0000000011846
0.0000000012201
0.0000000013504
0.0000000016007
0.0000000019085
0.0000000022425
0.0000000022521

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Bitcoin

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 0.86 Bitcoin BTC
2 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 1.72 Bitcoin BTC
3 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 2.58 Bitcoin BTC
4 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 3.44 Bitcoin BTC
5 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 4.30 Bitcoin BTC
10 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 8.60 Bitcoin BTC
15 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 12.90 Bitcoin BTC
20 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 17.20 Bitcoin BTC
25 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 21.50 Bitcoin BTC
100 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 85.99 Bitcoin BTC
500 000 000 000 Đồng Việt Nam VND VND BTC 429.95 Bitcoin BTC

bảng chuyển đổi: VND/BTC