Tỷ giá hối đoái Bạc (XAG) Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri (BGL)

XAG
BGL

Bộ chuyển đổi Bạc/Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạc sang Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạc = 3 636 366.9725 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạc sang Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạc = 2 744.9866 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

bảng chuyển đổi: Bạc/Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Bạc XAG XAG BGL 30 715.72 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
2 Bạc XAG XAG BGL 61 431.45 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
3 Bạc XAG XAG BGL 92 147.17 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
4 Bạc XAG XAG BGL 122 862.89 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
5 Bạc XAG XAG BGL 153 578.61 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
6 Bạc XAG XAG BGL 184 294.34 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
7 Bạc XAG XAG BGL 215 010.06 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
8 Bạc XAG XAG BGL 245 725.78 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
9 Bạc XAG XAG BGL 276 441.51 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
10 Bạc XAG XAG BGL 307 157.23 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
15 Bạc XAG XAG BGL 460 735.84 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
20 Bạc XAG XAG BGL 614 314.46 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
25 Bạc XAG XAG BGL 767 893.07 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
30 Bạc XAG XAG BGL 921 471.68 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
40 Bạc XAG XAG BGL 1 228 628.91 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
50 Bạc XAG XAG BGL 1 535 786.14 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
60 Bạc XAG XAG BGL 1 842 943.37 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
70 Bạc XAG XAG BGL 2 150 100.60 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
80 Bạc XAG XAG BGL 2 457 257.82 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
90 Bạc XAG XAG BGL 2 764 415.05 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
100 Bạc XAG XAG BGL 3 071 572.28 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
150 Bạc XAG XAG BGL 4 607 358.42 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
200 Bạc XAG XAG BGL 6 143 144.56 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
500 Bạc XAG XAG BGL 15 357 861.40 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL
1 000 Bạc XAG XAG BGL 30 715 722.80 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri BGL

Lịch sử Bạc / Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

Lịch sử của giá hàng ngày XAG /BGL kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạc = 36363.669724771 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri

tối thiểu trên

  • 1 Bạc = 27.449865902077 Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri
Date XAG/BGL
32 209.0335
30 683.6954
30 639.8145
27 962.1849
26 625.6327
27 373.6230
27.4499
27 621.2094
27 540.0049
24 853.5463
25 045.1357
22 806.1849
29 031.6165
29 523.3926
33 551.8426
32 159.4423
31 848.0610
31 289.0571
32 102.9788
31 921.5201
31 492.8755
31 660.4591
31 287.1943
30 750.8474
29 918.3055
29 352.9971
29 871.7583
29 944.8867
30 105.5406
29 844.1551
31 675.7250
31 394.7627
30 801.3608
31 338.4221
31 044.2957
30 575.7178
33 004.8660
31 687.4708
31 795.8947
33 023.2355
31 126.9544
29 800.2740
29 785.3417
28 704.0502
28 855.8631
28 519.1250
26 742.5723
26 190.8460
26 250.1443
26 550.4157