Tỷ giá hối đoái Bạc (XAG) Đồng Cruzado của Braxin (BRC)

XAG
BRC

Bộ chuyển đổi Bạc/Đồng Cruzado của Braxin được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng , công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạc sang Đồng Cruzado của Braxin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạc = 27 423 144.1423 Đồng Cruzado của Braxin

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạc sang Đồng Cruzado của Braxin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạc = 15 636 799.3911 Đồng Cruzado của Braxin

bảng chuyển đổi: Bạc/Đồng Cruzado của Braxin

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạc XAG XAG BRC 239 213.88 Đồng Cruzado của Braxin BRC
2 Bạc XAG XAG BRC 478 427.75 Đồng Cruzado của Braxin BRC
3 Bạc XAG XAG BRC 717 641.63 Đồng Cruzado của Braxin BRC
4 Bạc XAG XAG BRC 956 855.51 Đồng Cruzado của Braxin BRC
5 Bạc XAG XAG BRC 1 196 069.39 Đồng Cruzado của Braxin BRC
10 Bạc XAG XAG BRC 2 392 138.77 Đồng Cruzado của Braxin BRC
15 Bạc XAG XAG BRC 3 588 208.16 Đồng Cruzado của Braxin BRC
20 Bạc XAG XAG BRC 4 784 277.55 Đồng Cruzado của Braxin BRC
25 Bạc XAG XAG BRC 5 980 346.93 Đồng Cruzado của Braxin BRC
100 Bạc XAG XAG BRC 23 921 387.73 Đồng Cruzado của Braxin BRC
500 Bạc XAG XAG BRC 119 606 938.65 Đồng Cruzado của Braxin BRC

Lịch sử Bạc / Đồng Cruzado của Braxin

Lịch sử của giá hàng ngày XAG /BRC kể từ Thứ bảy, 8 Tháng sáu 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Bạc = 274 231.4414 Đồng Cruzado của Braxin

tối thiểu trên

1 Bạc = 156 367.9939 Đồng Cruzado của Braxin
Date XAG/BRC
269 978.5262
262 509.1578
267 697.5137
246 598.6856
222 360.6357
235 294.4470
220 338.8165
218 661.6653
221 456.5807
198 922.9139
191 192.3255
176 954.6509
216 099.6006
206 828.7308
224 011.7758
211 448.2718
211 179.5174
207 824.7041
207 971.7782
208 131.4188
200 638.3016
202 030.1101
199 166.2081
195 132.9187
192 333.1656
191 013.8159
197 297.1033
194 122.7802
195 342.4219
191 622.2489
198 360.7460
194 719.6733
199 885.0249
199 557.2792
194 933.5064
194 789.1963
213 830.1910
199 916.0704
201 057.0398
210 747.3726
198 365.6256
187 340.4759
184 499.5241
177 804.3888
170 429.8997
168 162.4190
158 708.5200
159 399.4285
160 755.8444
162 618.7002
158 820.1389
156 739.8241