chuyển đổi Việt Nam Đồng Rúp Nga

VND
руб

Graphic Việt Nam Đồng / Rúp Nga

bảng chuyển đổi

1 000 việt nam đồng = 2.87 руб
2 000 việt nam đồng = 5.74 руб
3 000 việt nam đồng = 8.60 руб
4 000 việt nam đồng = 11.47 руб
5 000 việt nam đồng = 14.34 руб
6 000 việt nam đồng = 17.21 руб
7 000 việt nam đồng = 20.07 руб
8 000 việt nam đồng = 22.94 руб
9 000 việt nam đồng = 25.81 руб
10 000 việt nam đồng = 28.68 руб
15 000 việt nam đồng = 43.01 руб
20 000 việt nam đồng = 57.35 руб
25 000 việt nam đồng = 71.69 руб
30 000 việt nam đồng = 86.03 руб
40 000 việt nam đồng = 114.70 руб
50 000 việt nam đồng = 143.38 руб
60 000 việt nam đồng = 172.06 руб
70 000 việt nam đồng = 200.73 руб
80 000 việt nam đồng = 229.41 руб
90 000 việt nam đồng = 258.08 руб
100 000 việt nam đồng = 286.76 руб

Việt Nam Đồng currency

  • iso 4217: VND
  • Việt Nam

Rúp Nga currency

  • iso 4217: RUB
  • Nga

chuyển đổi Việt Nam Đồng / Rúp Nga

2016-09-25 ► 1 VND = 0.0028676 RUB ► chuyển đổi Việt Nam Đồng Rúp Nga . Trực tuyến miễn phí chuyển đổi tiền tệ dựa theo tỷ giá hối đoái. Chuyển đổi tiền tệ

Làm thế nào để sử dụng chuyển đổi?

Việt Nam Đồng và Rúp Nga tính chẵn lẻ thu được ở đây đã được cập nhật trên 2016-09-25

1 VND = 0.0028676 RUB

Bạn có thể thay đổi các loại tiền tệ trong các hình thức.