Sự phát triển của Ripple / Đồng Việt Nam

XRP

Sự phát triển của VND / XRP

Ngày tốt nhất để đổi từ Ripple sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ripple = 7 706 782.1849 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Ripple sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ripple = 9 201.7518 Đồng Việt Nam