chuyển đổi Ripple (XRP) Đồng Việt Nam (VND)

XRP

Bộ chuyển đổi Ripple/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Ripple sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ripple = 4 184 779.8733 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Ripple sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ripple = 492 720.5104 Đồng Việt Nam

Lịch sử Ripple / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XRP /VND kể từ Thứ năm, 24 Tháng chín 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Ripple = 41 847.7987 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Ripple = 4 927.2051 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XRP

Date XRP/VND
20 794.1025
24 339.2028
31 777.3461
26 092.7242
28 279.7417
26 696.2726
18 558.5883
16 830.4714
14 692.1436
12 923.8609
14 356.2459
15 192.0714
14 982.6675
15 644.8452
20 383.8373
21 162.7784
22 851.7744
21 697.3297
35 556.6460
31 459.4546
35 954.9603
29 869.1121
31 883.1383
31 923.6338
19 980.2964
13 027.9120
12 860.7006
11 039.7987
10 028.4886
14 003.9390
13 309.3251
10 169.3918
9 116.5281
6 299.8279
6 459.2544
6 340.3660
5 354.9092
6 583.8447
11 984.1307
11 436.0683
13 819.1451
14 821.5526
12 460.5519
6 650.4082
5 803.4548
5 461.9355
5 752.0652
5 707.6247
5 948.4236
5 793.6309
5 682.7075

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Ripple/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Ripple XRP XRP VND 21 467.39 Đồng Việt Nam VND
2 Ripple XRP XRP VND 42 934.78 Đồng Việt Nam VND
3 Ripple XRP XRP VND 64 402.16 Đồng Việt Nam VND
4 Ripple XRP XRP VND 85 869.55 Đồng Việt Nam VND
5 Ripple XRP XRP VND 107 336.94 Đồng Việt Nam VND
10 Ripple XRP XRP VND 214 673.88 Đồng Việt Nam VND
15 Ripple XRP XRP VND 322 010.82 Đồng Việt Nam VND
20 Ripple XRP XRP VND 429 347.76 Đồng Việt Nam VND
25 Ripple XRP XRP VND 536 684.70 Đồng Việt Nam VND
100 Ripple XRP XRP VND 2 146 738.78 Đồng Việt Nam VND
500 Ripple XRP XRP VND 10 733 693.90 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XRP/VND