Sự phát triển của Đồng Peseta của Andora / Nuevo Sol Peru

ADP

Sự phát triển của PEN / ADP

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Peseta của Andora sang Nuevo Sol Peru là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Đồng Peseta của Andora = 293.072734 Nuevo Sol Peru

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Peseta của Andora sang Nuevo Sol Peru là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Đồng Peseta của Andora = 205.305735 Nuevo Sol Peru