Sự phát triển của Dirham UAE / Rupee Sri Lanka

AED

Sự phát triển của LKR / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Rupee Sri Lanka là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 10 045.2702 Rupee Sri Lanka

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Rupee Sri Lanka là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 2 617.9159 Rupee Sri Lanka