tiền của Iran : Rial Iran ﷼

Iran

Rial Iran là đồng tiền của của Iran. Mã của của Rial Iran là IRR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rial Iran. Rial Iran được chia thành 100 dinar. IRR được quy định bởi The Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

Bạn có biết:

 • Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Rial Iran là
  1. Rial Iran / Đồng Việt Nam
  2. Rial Iran / Đô la Mỹ
  3. Rial Iran / Nhân dân tệ
  4. Rial Iran / Euro
 • Rial Iran đã được giới thiệu vào 13 Th05 1932 (91 năm trước).
 • Có 7 mệnh giá tiền xu cho Rial Iran ( 50 , 100 , 250 , 500 , 1000 , 2000 và 5000 ),
 • Rial Iran có 10 mệnh giá tiền giấy ( 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 5000 , 10000 , 20000 , 50000 và 100000 )

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Iran , tiền của Iran

IRR/tiền tệ chuyển đổi
1 IRR = 0.0035 JPY
1 IRR = 0.0306 KRW
1 IRR = 0.0007 TWD
1 IRR = 0.0001 MYR
1 IRR = 0.0008 THB
1 IRR = 0.0001 AED
1 IRR = 0.0013 PHP
1 IRR = 0.0974 KHR
1 IRR = 0.4902 LAK
1 IRR = 0.3665 IDR

tiền tệ/IRR chuyển đổi
1 VND = 1.7388 IRR
1 USD = 42250.0850 IRR
1 CNY = 5974.4352 IRR
1 EUR = 45996.4000 IRR
1 JPY = 287.7581 IRR
1 KRW = 32.6507 IRR
1 TWD = 1350.9202 IRR
1 MYR = 9041.2925 IRR
1 THB = 1212.2531 IRR
1 AED = 11504.7373 IRR
.