tiền của Iran : Rial Iran ﷼

Iran

Rial Iran là đồng tiền của của Iran. Mã của của Rial Iran là IRR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rial Iran. Rial Iran được chia thành 100 dinar. IRR được quy định bởi The Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Iran , tiền của Iran

IRR/tiền tệ chuyển đổi
1 IRR = 0.0142 AOA
1 IRR = 0.0007 TWD
1 IRR = 0.0000 EUR
1 IRR = 0.0000 GBP
1 IRR = 0.0027 JPY
1 IRR = 0.0012 PHP
1 IRR = 0.0008 THB
1 IRR = 0.0001 MYR
1 IRR = 0.0000 BTC
1 IRR = 0.0017 RUB

tiền tệ/IRR chuyển đổi
1 VND = 1.8623 IRR
1 USD = 42199.8334 IRR
1 KRW = 35.7253 IRR
1 CNY = 6581.0041 IRR
1 AOA = 70.6330 IRR
1 TWD = 1509.2369 IRR
1 EUR = 49132.0000 IRR
1 GBP = 58082.7217 IRR
1 JPY = 369.5969 IRR
1 PHP = 832.0561 IRR

Tiền Của Iran