tiền của Iran : Rial Iran ﷼

Iran

Rial Iran là đồng tiền của của Iran. Mã của của Rial Iran là IRR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rial Iran. Rial Iran được chia thành 100 dinar. IRR được quy định bởi The Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Iran , tiền của Iran

IRR/tiền tệ chuyển đổi
1 IRR = 0.0000 EUR
1 IRR = 0.0000 AUD
1 IRR = 0.0002 CNY
1 IRR = 0.0001 MYR
1 IRR = 0.0000 GBP
1 IRR = 0.0007 THB
1 IRR = 0.0000 BTC
1 IRR = 0.0025 JPY
1 IRR = 0.0017 RUB
1 IRR = 0.0017 INR

tiền tệ/IRR chuyển đổi
1 VND = 1.8285 IRR
1 USD = 42105.1463 IRR
1 TWD = 1513.8865 IRR
1 KRW = 37.9444 IRR
1 EUR = 51200.7000 IRR
1 AUD = 33490.3390 IRR
1 CNY = 6522.1412 IRR
1 MYR = 10415.5800 IRR
1 GBP = 59522.6857 IRR
1 THB = 1401.5839 IRR