tiền của Iran : Rial Iran ﷼

Iran

Rial Iran là đồng tiền của của Iran. Mã của của Rial Iran là IRR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rial Iran. Rial Iran được chia thành 100 dinar. IRR được quy định bởi The Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Iran , tiền của Iran

IRR/tiền tệ chuyển đổi
1 IRR = 0.0002 CNY
1 IRR = 0.0000 EUR
1 IRR = 0.0025 JPY
1 IRR = 0.0000 GBP
1 IRR = 0.0018 RUB
1 IRR = 0.0001 MYR
1 IRR = 0.0000 AUD
1 IRR = 0.0007 THB
1 IRR = 0.2196 LAK
1 IRR = 0.3488 IDR

tiền tệ/IRR chuyển đổi
1 VND = 1.8139 IRR
1 USD = 42105.0676 IRR
1 TWD = 1468.4951 IRR
1 KRW = 37.0889 IRR
1 CNY = 6316.7603 IRR
1 EUR = 49860.4000 IRR
1 JPY = 401.9930 IRR
1 GBP = 55277.5440 IRR
1 RUB = 547.5104 IRR
1 MYR = 10148.9560 IRR

Tiền Của Iran