tiền của Iran : Rial Iran ﷼

Iran

Rial Iran là đồng tiền của của Iran. Mã của của Rial Iran là IRR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rial Iran. Rial Iran được chia thành 100 dinar. IRR được quy định bởi The Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Iran , tiền của Iran

IRR/tiền tệ chuyển đổi
1 IRR = 0.0155 AOA
1 IRR = 0.0000 EUR
1 IRR = 0.0002 CNY
1 IRR = 0.0000 GBP
1 IRR = 0.0001 MYR
1 IRR = 0.0018 RUB
1 IRR = 0.0000 XDG
1 IRR = 0.0007 THB
1 IRR = 0.0000 AUD
1 IRR = 0.0026 JPY

tiền tệ/IRR chuyển đổi
1 VND = 1.8299 IRR
1 USD = 42105.0680 IRR
1 KRW = 37.1821 IRR
1 TWD = 1500.5771 IRR
1 AOA = 64.3478 IRR
1 EUR = 51094.5000 IRR
1 CNY = 6540.8830 IRR
1 GBP = 59312.9635 IRR
1 MYR = 10182.5889 IRR
1 RUB = 568.6258 IRR

Tiền Của Iran