Sự phát triển của Dirham UAE / Đồng Việt Nam

AED

Sự phát triển của VND / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 646 699.1315 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 391 886.0249 Đồng Việt Nam