tiền của Armenia : Dram Armenia AMD

Armenia

Dram Armenia là đồng tiền của của Armenia. Mã của của Dram Armenia là AMD. Chúng tôi sử dụng AMD làm biểu tượng của của Dram Armenia. Dram Armenia được chia thành 100 luma. AMD được quy định bởi Central Bank of Armenia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dram Armenia , tiền của Armenia

AMD/tiền tệ chuyển đổi
1 AMD = 0.0605 TWD
1 AMD = 0.0018 EUR
1 AMD = 0.2187 JPY
1 AMD = 0.0016 GBP
1 AMD = 0.1625 RUB
1 AMD = 0.0658 THB
1 AMD = 0.0087 MYR
1 AMD = 0.0029 AUD
1 AMD = 0.0000 BTC
1 AMD = 0.0028 CAD

tiền tệ/AMD chuyển đổi
1 VND = 0.0208 AMD
1 USD = 481.6157 AMD
1 KRW = 0.4101 AMD
1 CNY = 70.6214 AMD
1 TWD = 16.5351 AMD
1 EUR = 560.3550 AMD
1 JPY = 4.5723 AMD
1 GBP = 614.8896 AMD
1 RUB = 6.1554 AMD
1 THB = 15.1882 AMD

Tiền Của Armenia

flag AMD