tiền của Armenia : Dram Armenia AMD

Armenia

Dram Armenia là đồng tiền của của Armenia. Mã của của Dram Armenia là AMD. Chúng tôi sử dụng AMD làm biểu tượng của của Dram Armenia. Dram Armenia được chia thành 100 luma. AMD được quy định bởi Central Bank of Armenia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dram Armenia , tiền của Armenia

AMD/tiền tệ chuyển đổi
1 AMD = 0.0017 EUR
1 AMD = 0.0136 CNY
1 AMD = 0.0016 GBP
1 AMD = 0.2169 JPY
1 AMD = 0.1561 RUB
1 AMD = 0.0085 MYR
1 AMD = 0.0627 THB
1 AMD = 0.0028 AUD
1 AMD = 0.0000 BTC
1 AMD = 0.0998 PHP

tiền tệ/AMD chuyển đổi
1 VND = 0.0209 AMD
1 USD = 481.6169 AMD
1 KRW = 0.4389 AMD
1 TWD = 16.8951 AMD
1 EUR = 583.7390 AMD
1 CNY = 73.4305 AMD
1 GBP = 644.2602 AMD
1 JPY = 4.6111 AMD
1 RUB = 6.4062 AMD
1 MYR = 118.1880 AMD

Tiền Của Armenia

flag AMD