Sự phát triển của Đồng Schiling Áo / Manat Azerbaijan

ATS

Sự phát triển của AZN / ATS

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Manat Azerbaijan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 154.56349 Manat Azerbaijan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Manat Azerbaijan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 80.40377 Manat Azerbaijan